Psikolojik Harekat ve Temel Reis

Psikolojik Harekat yöntemiyle büyük halk yığınlarını etkilemekte kullanılan en büyük ikna tekniği “kabullendirilmiş genellemeler”dir. Buna göre yönlendirilmek istenen insanların dünyayı kendilerine sunulan stereotiplere yani kalıplara göre görmesi ve buna göre hareket etmesi sağlanır.

Bu propaganda çocukluğumuzdan itibaren çizgi filmlerden haber bültenlerine uzanan bir sürecin her aşamasında beyinlerimize küçük dozlar halinde zerkedilir.

Mesela size bir iki örnek vermek isterim. Bugün Amerika’yı yöneten ve dünyayı bir cehenneme çeviren “neo-con” dediğimiz insanlar gökten inmediler bu insanların hepsi de herkes gibi bir zamanlar bütün dünyaya neşeli gözlerle bakan çocuklardı ve bugünkü canice fikirler tertemiz zihinlerine daha enjekte edilmemişti.

Bu insanların büyük bir çoğunluğu 1940-50 li yıllarda dünyayı yeni yeni tanımaya başlayan çocuklardı ve o zamanın Amerikan toplumuna yeni yeni girmeye başlayan Sinema ve Televizyonla dış dünya hakkındaki ilk fikirlerini edinmişlerdi.

Yapılan psikolojik araştırmalar bir insanın dünya görüşünün çocukluk yıllarda şekillenmeye başladığını gösteriyor ve işte bu yıllarda bu insanların kafalarına bugünkü dünya görüşlerine ulaşmalarını sağlayacak ilk zehirli “genelleme” dozları verilmeye başlandı. O dönemin Amerikan çocuklarının iki kahramanından biri “kahraman” kovboy John Wayne ve ıspanakla beslenen Popeye bizim çevirimizle “Temel Reis”di.

Şimdi bu çok masum görünen karakterler ne gibi genellemeler aşılamış bir bakalım. John Wayne’nin başolünde oynadığı onlarca kovboy filmi o senelerde sinema salonlarında büyük rağbet görüyordu. Bu filmlerde dürüst, cesur ve kahraman kovboy John Wayne “vahşi” kızılderililere karşı Amerikayı korurdu.

john_wayne.jpg

Filmlerde çizilen “barbar” ve “vahşi” kızılderili karakteri altıpatlar tabancasıyla adaleti sağlayan “kahraman kovboy” karakteri tarafından genelde vurularak engellenirdi. Tabii aslında tarihi gerçekler işin tam tersiydi çünkü aslında binlerce yıldır kendi topraklarında çevreye zarar vermemeye özel bir özen göstererek barış içinde yaşamış Amerikan yerlileri ellerinde silahlarla gelen Batılı göçmenler tarafından acımasızca soykırıma uğratılmışlardı.

Bugün eğer Başkan Bush ve yandaşları kendilerini ellerinde altıpatlar tabancalarıyla “vahşi” ve “barbar” müslümanları yok edip dünyaya barış ve adalet getirdiklerini savunabiliyor ve bu görüş Amerikan halkının çoğunluğu tarafından kabul görüyorsa temeli işte bu “zararsız” filmlerde enjekte edilen genellemelerdir.

popeye.jpg

Gelelim “sevimli” çizgi film karakteri Temel Reis’e. Bu çizgi filmi hemen hemen hepimiz seyrettik ama bir Amerikan çocuğunun gözüyle bunu seyredemedik tabii ki. Mesela çoğumuz Temel Reis karakterinin İkinci dünya savaşı sonrası Amerikan savaş levazım depolarında biriken tonlarca ıspanak konservesini halka satabilmek için yayınlanan bir reklamdan geldiğini bilmez.

Peki temel reisin kıyafeti nedir söyleyelim Amerikan deniz askeri üniformasıdır. Temel Reis neden devamlı pipo içer çünkü yeni tütün müptelaları çocukluktan yetişir ve son olarak Temel Reis’in azılı düşmanı Kabasakal (ki orjinali karasakaldır) neden tam bir Doğulu insan tipindedir, bu karakter hep hainlik yapar, Temel Reis’in kız arkadaşını kaçırıp sarkıntılık eder ve düzenbazdır.

Hayatının 10 senesini bu çizgi filmi seyrederek geçirmiş bir çocuk acaba gerçek dünyada gördüğü Kabasakal karakteri hakkında ne düşünür.

Peki bu propagandayı kim yaptı ve şu anda kimler yapıyor derseniz sizi buraya alalım.

Bu yazı ABD, Medya, Sinema, Tarih, Türkiye içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.